โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง (BT-HKG01_CX)

  • รหัสโปรแกรม : BHK-CX1145
  • สายการบิน : Cathay Pacific Airways
  • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2562
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี นองปิง (BT-HKG01_CX)
Highlights

- นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน 
- ขอพรโชคลาภ เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
- ชอปปิงจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย 
- ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชอปปิงห้างหลอหวู่
- ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา  Mangrove Groove 
- อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
- บิน Cathay Pacific Airlines พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
- แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿12,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
5 เม.ย. - 7 เม.ย. 2562 วันจักรี 20 14,900.- 14,900.- 14,900.- 0.- 3,500.- -
19 เม.ย. - 21 เม.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
20 เม.ย. - 22 เม.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
26 เม.ย. - 28 เม.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
27 เม.ย. - 29 เม.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
3 พ.ค. - 5 พ.ค. 2562 20 13,900.- 13,900.- 13,900.- 0.- 3,500.- -
4 พ.ค. - 6 พ.ค. 2562 20 13,900.- 13,900.- 13,900.- 0.- 3,500.- -
18 พ.ค. - 20 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 20 14,900.- 14,900.- 14,900.- 0.- 3,500.- -
23 พ.ค. - 25 พ.ค. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
25 พ.ค. - 27 พ.ค. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
6 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
7 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
13 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
20 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
28 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 20 12,900.- 12,900.- 12,900.- 0.- 3,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-City gate outlets-เซินเจิ้น    
ไฟล์ทบิน CX 616  
04:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06:30 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
10:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B” 
ไฟล์ทบิน CX 700  
05:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5-6 Row M เคาท์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08:15 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 700 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
12:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B” 
  จากนั้น    นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา (ในกรณีที่กระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุงจะเปลี่ยนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงขึ้นแทน) จากนั้น อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlet แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย
 จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช (ถ้าจำนวนคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จะเปลี่ยนการเดินทางเป็นนั่งรถไฟ)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun  หรือเทียบเท่า
เวลา เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด  เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม นำท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ยางพารา ,บัวหิมะ และหยก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น“Lowu City”คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย เป็นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีที่นี่ กระเป๋าหนังยี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มีส่วนนาฬิกายี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอา แสงเลเซอร์สี เสียง และม่านน้ำมาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิง ผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้ 
**ในกรณีโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE ปิดจะเปลี่ยนเป็นดูโชว์วัฒนธรรมที่หมูบ้านวัฒนธรรมแทน **
ที่พัก Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun   หรือเทียบเท่า
เวลา วัดแชกงมิว-เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  (**ตั้งแต่ เดือนมีนาคม เป็นต้นไป โปรแกรมเปลี่ยนจาก REPULSE BAY เป็น วัดหวังต้าเซียนค่ะ)   นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้น เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหย
เที่ยง บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนนาธาน ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) ได้เวลาสมควร    นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Cheak Lap Kok
ไฟล์ทบิน CX 703  
19:50 น. ออกเดินทางกลับสู้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX703
21:45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 617  
21:30 น. ออกเดินทางกลับสู้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX617
23:25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน CX 709  
22:25 น. ออกเดินทางกลับสู้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX709
00:15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา