โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส

  • รหัสโปรแกรม : SMJP-TR1107
  • สายการบิน : Scoot Airlines
  • เดินทางช่วง : เมษายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ พิงค์มอส
Highlights

- เยี่ยมชม อุโมงค์หิ่งห้อย Umihotaru
- นมัสการไหว้ พระใหญ่ไดบุสซึ  
- ชม หุบเขาโอวาคุดานิ 
- สัมผัสประสบการณ์การ ชงชา แบบญี่ปุ่น
- ชมความงามของ ชิบะซากุระ
- เก็บภาพความประทับใจ ภูเขาไฟฟูจิ
- นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ
- อิสระเต็มวัน ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งในโตเกียว เลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
31,999.-
฿30,999/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
SALE11 เม.ย. - 15 เม.ย. 2562 วันสงกรานต์ 30
31,999.-
30,999.-
31,999.- 31,999.- 8,900.- 8,900.- -
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 2562 วันสงกรานต์ 30 31,999.- 31,999.- 31,999.- 8,900.- 8,900.- -
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 2562 วันสงกรานต์ 30 29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,900.- 8,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)
22:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น - ประตูทางเข้า - เคาน์เตอร์ - สายการบิน Scoot Airlines  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
เวลา อุโมงค์หิ่งห้อย - วัดคามาคุระ - โอวาคุดานิ - พิธีชงชา
00:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ โดยเที่ยวบินที่ TR868
08:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน นาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว 
สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ เดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามะคุระ เป็นเมืองเงียบเล็กๆ ทางตอนใต้ของโตเกียว เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากสำหรับนักท่องเที่ยว หรือจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองเกียวโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้มี วัด ศาลเจ้า และอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย อีกทั้งยังมีชายทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งใกล้กับโตเกียวและโยโกฮาม่า ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชม อุโมงค์หิ่งห้อย Umihotaru ซึ่งแปลว่าหิ่งห้อยทะเล เป็นอุโมงค์ที่มีความยาว 9.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมต่ออ่าวโตเกียว เชื่อมต่อระหว่างคาวาซากิ และเมืองคิซาราสึ ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางระหว่างสองเมืองจาก 90 นาทีเหลือเพียง 15 นาที
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านกราบนมัสการ พระใหญ่ไดบุสซึ เมืองคามาคุระ Kamakura Daibutsu, Great Buddha คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า “พระพุทธองค์ใหญ่” แต่น้อยคนที่ทราบว่าชื่อจริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ Amida Nyoyurai ตั้งอยู่ภายใน วัดโคโตกุอิน Kotoku-in Temple องค์ที่เห็นในปัจจุบันสร้างจากสำริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายรูปและชื่นชมความงดงามโดยรอบวัด  นำท่านขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ที่มีควันพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผ่นดินชม บ่อน้ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถันที่สามารถทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ พร้อมชิม ไข่ดำ โดยเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็น O-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นก่อนรับประทานอาหารค่ำให้ท่านได้มีประสบการ์ณ ชงชา แบบญี่ปุ่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ที่พัก Route Inn Susono Inter Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ชิบะซากุระ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ - อิออน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม งานเทศกาลชิบะซากุระ เทศกาลดอกไม้แห่งภูเขาฟูจิ Fuji Shibazakura Festival ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้นานาชนิดกว่า 800,000 ดอก ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ซึ่งเป็นทั้งสัญลักษณ์ และจิตวิญญาณของประเทศญี่ปุ่น พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึก และขนมต่างๆ ของเทศกาลนี้โดยเฉพาะ (งานเทศกาลในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2562) หลังจากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตร และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี นำท่านขึ้นชมความงามที่ชั้น 5 ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค Oshino Hakkai ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี Tokyo Sky Tree (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ Aeon Narita Mall ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 Yen Shop, Sanrio Store, Capcom Games Arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก Toyoko Inn Narita หรือเทียบเท่า
เวลา อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าตั๋วรถไฟ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** รวมค่าตั๋วรถไฟ เข้าโตเกียว และมีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว 
  • โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ 
  • ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น 
  • สวนอุเอโนะ Ueno Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว
  • ตลาดอะเมโยโกะ Ameyoko Market ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่าง สถานีอุเอโนะ Ueno Station และสถานีโอคาชิมาชิ Okachimachi Station สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น 
  • หรือเลือกซื้อ ทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน (ราคาไม่รวมค่าเข้า ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน)
                         World Bazaar         Tomorrowland      Toontown    
                         Fantasyland           Critter Country     Westernland
                         Adventureland
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 
ที่พัก Toyoko Inn Narita  หรือเทียบเท่า
เวลา โตเกียว (ท่าอากาศยาน นาริตะ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)
เช้า บริการอาหารเช้า แบบเบนโตะ
06:00 น. ออกเดินสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ
09:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Scoot Airlines เที่ยวบินที่ TR869
14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา