โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น (ADT004)

  • รหัสโปรแกรม : SMTH-1176
  • สายการบิน :
  • เดินทางช่วง : เมษายน 2562
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไทย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น (ADT004) ทัวร์ไทย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น (ADT004)
Highlights

- น้อมรำลึกถึง หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พุทธมณฑลอิสาน
- ชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
- สักการะ พระพุทธรูปยืนปางลีลา
- สักการะ วัดพระธาตุหนองแวง
- ร่วมงาน มหาสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
- ร่วมสร้างสถิติ คลื่นมนุษย์ BODYWAVE ที่ยาวที่สุดในโลก
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿7,590/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 2562 วันสงกรานต์ 20 7,590.- 7,590.- 7,590.- 0.- 0.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ - มหาสารคาม - กาฬสินธุ์
05:00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
เช้า บริการอาหารว่าง (ชา กาแฟ ผลไม้)
05:30 น. ออกเดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ เส้นทางลำนารายณ์ เทพสถิตย์ มัญจาคีรี (ช่วงเทศกาลรถติดมาก โปรดเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
ออกเดินทางสู่ อ.ชนบท เพื่อเข้าสู่ หมู่บ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชนะการประกวด หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมที่สวยงามและเรียนรู้เส้นทางลายไหม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.มหาสารคาม 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมตักศิลา  หรือเทียบเท่า
เวลา ชมวัฒนธรรมภูไท - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - สะพานเทพสุดา - ขอนแก่น
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ บ้านเหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นำท่านชม หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ท่านจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมแบบภูไท สรงน้ำน้ำพระไหว้พระในสิมโบราณ เชิญท่านร่วมกิจกรรมสงกรานต์ของชาวภูไท (ขอเชิญท่านแต่งกายแบบไท-อิสาน) เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน โดยเฉพาะผ้าฝ้ายย้อมครามที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่ การขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ของภาคอิสาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินสู่ จ.ขอนแก่น โดยใช้เส้นทางข้ามผ่านสะพานเทพสุดา ที่พาดผ่านทะเลสาปเขื่อนลำปาว ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอิสาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมเดอะคอนเวเนียน หรือเทียบเท่า
เวลา พุทธมณฑลอิสาน - วัดป่าแสงอรุณ - วัดพระธาตุหนองแวง - เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ พุทธมณฑลอิสาน ณ.บ้านเต่านอ นำท่านสักการะ พระพุทธรูปยืนปางลีลา และที่สำคัญจะนำท่านชมสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งนกหัสดีลิงค์ ที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพยอดเกจิอาจารย์แห่งที่ราบสูง อดีตครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าแสงอรุณ นำท่านชม สิมใหญ่ ชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรุปผ้าลายมัดหมี่ วัดนี้มีความเชื่อเรื่องพญานาค ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกลางแจ้ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุหนองแวง ริมบึงแก่นนคร เป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนครหรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยม เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อผ่อนคลายอริยาบทและเตรียมเข้าร่วมงาน จากนั้นนำท่านร่วมงาน มหาสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันสร้างสถิติ “คลื่นมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลก” เพื่อบันทึกใน GUINNESS BOOK WORLD RECORD ในครั้งนี้เราจะให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมเดอะคอนเวเนียน หรือเทียบเท่า  
เวลา ปราสาทหินพิมาย - ไทรงาม - ของฝาก - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นอำลาที่พัก เพื่อเดินทางสู่ อ.พิมาย นำท่านชม ปราสาทหินพิมาย เป็นเทวสถานอายุพันปีสร้างเพื่อเป็นที่สถิตย์ขององค์พระศิวะ จากนั้นนำท่านชม ไทรงาม ซึ่งเป็นต้นไทรโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา