เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND พิชิตยอดเขาจุงเฟรา | 7 วัน 4 คืน

- ขึ้นรถไฟภูเขาสู่ ยอดเขาจุงเฟรา 
- ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง
- ชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
- หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Tasch
- จุดชม วิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
- ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา
- อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ
- อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น
- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17

  • ฿ 69,999
    5,397  ครั้ง 02-06-2017
    เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
New product
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND พิชิตยอดเขากลาเซียร์ 3000 & จุงเฟรา | 7 วัน 4 คืน

- ขึ้นรถไฟภูเขาสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
- ขึ้นกระเช้ายักษ์สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000
- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17
- ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ และ อนุสาวรีย์สิงโต
- ชม มหาวิทยาลัยโลซานน์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พระองค์ทรงเข้าศึกษา
- ชม โรงแรมโบริวาจ ซึ่งเป็นโรงแรมที่พระบรมราชชนก
- ชม พระตำหนักวิลล่าวัฒนา
- ชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
- ชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์
- ชม นาฬิกาดอกไม้
- ปราสาทชิลยอง
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา

  • ฿ 69,999
    1,185  ครั้ง 02-06-2017
    เดือน : กันยายน 2560