เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND พิชิตยอดเขาจุงเฟรา | 7 วัน 4 คืน

- ขึ้นรถไฟภูเขาสู่ ยอดเขาจุงเฟรา 
- ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง
- ชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
- หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่านเดินทางโดยรถไฟ Tasch
- จุดชม วิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
- ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา
- อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ
- อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น
- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17

  • ฿ 69,999
    7,352  ครั้ง 19-07-2017
    เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2560