เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 3 รายการ
product
ยุโรป GLACIER SWITZERLAND (GOT ZRH-TG005) - CST | 7 วัน 4 คืน

- นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์
- เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
- เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
- ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
- เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

 • ฿ 67,900
  4,802  ครั้ง 17-04-2018
  เดือน : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
product
ทัวร์ยุโรป SWISS TITLIS&JUNGFRAU (GOT ZRH-QR002) - CST | 7 วัน 4 คืน

- นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
- พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
- ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
- เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
- ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
- ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
พิชิต 2 เขา, ยอดเขาทิตลิส และ เขาจุงเฟรา

 • ฿ 59,900
  5,027  ครั้ง 17-04-2018
  เดือน : มิถุนายน 2561
Hot product
ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ (GOTZRH-EK001) - CST | 7 วัน 4 คืน

- พาเที่ยวเมือง ลูเซิร์น 
- พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
- ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
เที่ยวเมืองเซอร์แมท 
ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป
- เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
- ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์
ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
- ***พิชิต 2 เขา เขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000 ***

 • ฿ 59,900
  5,019  ครั้ง 05-04-2018
  เดือน : พฤษภาคม - สิงหาคม 2561