Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND (GO3ZRH-TG004) | 10 วัน 7 คืน

- ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
- ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) 
- ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
- เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
- สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
- พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา 
 

 • ฿ 83,900
  556  ครั้ง 18-01-2019
  เดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2562
New product
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND PARADISE ON EARTH (GO3ZRH-TG009) | 8 วัน 5 คืน

- นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
- เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
- เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
- ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
- เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
- พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

 • ฿ 69,888
  565  ครั้ง 2019-01-18
  เดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2562
New product
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR (GO3ZRH-TG001) | 9 วัน 6 คืน

- กรุงเบิร์น ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี
- เข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
- เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
- เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน
- พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์
- ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  

 • ฿ 76,900
  1,823  ครั้ง 2019-01-18
  เดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2562