เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรปตะวันตก WESTERN EUROPE เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส | 8 วัน 5 คืน

- ล่องเรือแม่น้ำไรน์ Rhine River ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ
- ชม มหาวิหารโคโลญจน์ Kolner Dom เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
- ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้
- เที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม Zaan Schan  สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
- ชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลาง Brussels Grand Place จตุรัสที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรป
- ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย อาร์คทรอมเฟย์, จตุรัสเดอลา คองคอร์ด Place de la Concorde
- ชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
- นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์
- เก็บภาพสวยๆ คู่กับ หอไอเฟล Eiffel อิสระเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมที่ ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต

 • ฿ 48,555
  7,998  ครั้ง 15-08-2017
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2560
product
ทัวร์ยุโรปตะวันตก WESTERN EUROPE เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส | 8 วัน 5 คืน

- เที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
- ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน Nieuwendijk-Kalverstraat
- ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม
เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้
- ชม โรงงานเจียระไนเพชร และอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อ
- หมู่บ้านกีโธร์น Giethoorn โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน
- ชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลางเมือง แกรนด์เพลซ
- ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่
- ถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส
- ล่องเรือบาโตมูซ Bateaux Mouches ชมสถานที่สำคัญสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์
- เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
- แบรนด์เนมที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต, La Vallee Outlet

 • ฿ 55,999
  3,900  ครั้ง 20-07-2017
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2560
New product
ทัวร์ยุโรป WESTERN EUROPE เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส | 8 วัน 5 คืน

- เที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
- ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน Nieuwendijk-Kalverstraat
- ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม
เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้
- ชม โรงงานเจียระไนเพชร และอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อ
- หมู่บ้านกีโธร์น Giethoorn โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน
- ชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลางเมือง แกรนด์เพลซ
- ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่
- ถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส
- ล่องเรือบาโตมูซ Bateaux Mouches ชมสถานที่สำคัญสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์
- เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
- แบรนด์เนมที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต, La Vallee Outlet

 • ฿ 47,999
  749  ครั้ง 29-06-2017
  เดือน : พฤศจิกายน 2560