เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรปตะวันตก WESTERN EUROPE เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส | 8 วัน 5 คืน

- ชม มหาวิหารโคโลญจน์ Kolner Dom เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
- ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี เป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์
- ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ณ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ
- ชม หมู่บ้านกังหันลม Zaan Schan สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
- ชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลางเมือง Brussels Grand Place จตุรัสที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรป
- ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย อาร์คทรอมเฟย์, จตุรัสเดอลา คองคอร์ด
- ชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
- ล่องเรือบาโตมูซ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต

  • ฿ 62,999
    4,967  ครั้ง 10-02-2018
    เดือน : เมษายน 2561