Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
Hot product
ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี (SMEU03_QR) | 8 วัน 5 คืน

- ชมปราสาทต้นแบบของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์
- ชมเมืองที่มีความสวยงามเหมือนบ้านลูกกวาด ณ เมืองคาร์โรวี่ วารี ประเทศเช็ก
- จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square
สถานที่นัดพบของชาวปราก
- ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก และ มหาวิหารเซนต์วิตัส
- ชมเมืองมรดกโลก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศเช็ก
- ชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์
- ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
- ช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่พื้นเมือง ถนนคาร์ทเนอร์
- ชมเมืองมรดกโลก เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี
- จัตุรัสวีรบุรุษ Hero Square
สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ
- ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
- ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคของเมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี
- ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท ของเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

  • ฿ 51,999
    1,971  ครั้ง 26-09-2018
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2561