เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรป PARIS BRUGGE AND BRUSSELS CALLING ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม (GO3CDG-TG002) - G | 8 วัน 5 คืน

- นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส มหานครแห่งแฟชั่น 
- ชมมหานครปารีส นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล 
- ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
- เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์
- เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ 

  • ฿ 49,900
    146  ครั้ง 12-07-2018
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
New product
ทัวร์ยุโรป PARIS FREE STYLES (GO3CDG-TG001) - G | 8 วัน 5 คืน

- นำท่านบินตรงสู่มหานครปารีส มหานครแห่งแฟชั่น
- ชมมหานครปารีส นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน 
- เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
- ล่องเรือบาโตมุช ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ Chic Outlet La Vallee Village

  • ฿ 47,900
    185  ครั้ง 18-07-2018
    เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2561