Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 3 รายการ
Best Seller product
ทัวร์ยุโรป VIVA ITALY อิตาลี (GO3FCO-TG002) - G | 8 วัน 5 คืน

- ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน
- เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส 
- ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
- ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
- เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก

 • ฿ 52,900
  381  ครั้ง 13-09-2018
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
Hot product
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (SMEU02_QR) | 8 วัน 5 คืน

- ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
- ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม
- ประตูชัยคอนสแตนติน
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
- ชม น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง
- ชม ดูโอโม่ แห่งปิซ่า ที่งดงาม, หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
- ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
- ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค
- ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
- นั่งรถไฟพิชิตยอด เขาจุงฟราว
- ถ่ายรูปที่ระลึก หอไอเฟล
- นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านในกลางกรุงปารีส
- พระราชวังแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการ
- อิสระเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมที่ ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่

 • ฿ 63,999
  2,155  ครั้ง 26-09-2018
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
Hot product
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (SMEU01_EY) | 8 วัน 5 คืน

- ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
- ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม
- ประตูชัยคอนสแตนติน
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
- ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่นที่โด่งดัง
- ชม ดูโอโม่ แห่งปิซ่า ที่งดงาม, หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
- ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
- ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค
- ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
- นั่งรถไฟพิชิตยอด เขาจุงฟราว
- ถ่ายรูปที่ระลึก หอไอเฟล
- นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านในกลางกรุงปารีส
- พระราชวังแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการ
- อิสระเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมที่ ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่

 • ฿ 55,555
  6,840  ครั้ง 16-10-2018
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561