Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส (GO3FCO-TG004) | 10 วัน 7 คืน

- ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน
- ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
- เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice)
- ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
- ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)
- พักปารีส 2 คืน
- นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส
- เมนูพิเศษ.. สปาเกตตี้หมึกดำ และหอยเอสคาโก้

  • ฿ 73,999
    281  ครั้ง 2018-12-13
    เดือน : มกราคม - มิถุนายน 2562
New product
ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส) (GO3VCE-EK017) | 7 วัน 4 คืน

- บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก
- เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) 
- ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก    
- เที่ยวเมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
- เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
- ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
- ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore)
- วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป  
 

  • ฿ 48,888
    221  ครั้ง 2018-12-13
    เดือน : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561