Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี (GO3VIE-BR002) | 8 วัน 5 คืน

- เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” 
- เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) 
- สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย 
- เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค 
- ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี 
- ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา  

  • ฿ 55,900
    705  ครั้ง 2019-01-18
    เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2562