Sun Smile Holidays
เส้นทาง สิงคโปร์ ทั้งหมด 6 รายการ
product
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE NEW FULL OPTION (SQ) - SP | 4 วัน 3 คืน

- เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” 
- สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
- ชม
 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- เยี่ยมชม
“มารีน่า เบย์ แซนด์
- พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว

 • ฿ 29,999
  557  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
product
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FULLY BOOKED (SQ) - SP | 3 วัน 2 คืน

- เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรแล้ว 2 โดม
- ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
รวมค่าบัตรแล้ว
- S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก
รวมค่าบัตรแล้ว
- ขึ้นชมวิวบนชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer
รวมค่ากระเช้าแล้ว
- ล่องเรือ BUMBOAT ชมอ่าวมารีน่า 30 นาที รวมค่าบัตรแล้ว
- ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
- พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋

 • ฿ 22,999
  334  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
product
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (SQ) - SP | 3 วัน 2 คืน

- เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
- ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY
- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
- พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋

 • ฿ 16,999
  286  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ตุลาคม 2561
product
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE EPIC (3K) - SP | 3 วัน 2 คืน

- เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
- รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว
- ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY
- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
- พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 

 • ฿ 13,999
  273  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ตุลาคม 2561
product
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู ราคาเบา เบา (GO1SIN-SQ001) - G | 3 วัน 2 คืน

- เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
- สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
- ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์
- บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
- พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

 • ฿ 13,900
  383  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
product
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3D (SL) - SP | 3 วัน 2 คืน

- เข้าชม GARDEN BY THE BAY
- ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
- ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
- ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
- ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
- พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋

 

วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ซื้อมา
- Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
- Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay 

 • ฿ 10,999
  1,394  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2561