เส้นทาง ฮ่องกง ทั้งหมด 6 รายการ
Best Seller product
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น (SMHKJHSZX_EK) | 3 วัน 2 คืน

- นมัสการขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภรีพัลส์ เบย์
- โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
- หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
- ชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของฮ่องกง ณ วิคตอเรีย พีค
- เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,เมนู ซีฟู้ด
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่าน ถนนนาธาน
- ชม โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก

 • ฿ 10,900
  5,492  ครั้ง 07-08-2017
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2560
New product
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด นั่งกระเช้านองปิง (SMHK9TNP_EK) | 3 วัน 2 คืน

- บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
- Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด
- ไหว์พระ 9 วัด วัดหวังต้าเซียน, วัดคุนยัม, วัดนางชี, วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์, วัดหม่านโหมว, วัดทินหัว, วัดหยวนหยวน, วัดโปหลิน เสริมสิริมงคล
- นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ ย่านถนนนาธาน

 • ฿ 15,888
  2,777  ครั้ง 10-08-2017
  เดือน : ตุลาคม 2560
New product
ทัวร์ฮ่องกง Package Hong Kong (SMHKPK) | 3 วัน 2 คืน

- City Tour ไหว์พระ 5 วัด วัดหวังต้าเซียน, วัดคุนยัม, วัดนางชี, วัดแชกงหมิว, วัดทินหัว
- นั่งกระเช้านองปิง
ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ ย่านถนนนาธาน
- เลือกซื้อโปรแกรมเสริม
นั่งกระเช้านองปิง/ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์/โอเซี่ยนปาร์ค

 • ฿ 4,900
  1,674  ครั้ง 26-07-2017
  เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2560
New product
SUPER STRONG ฮ่องกง เซินเจิ้น (SMHKSZX_EK) | 3 วัน 2 คืน

- สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom
- หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่าน ถนนนาธาน
- ชม โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก
- เพลิดเพลินกับข้อมูลประวัติศาสตร์ ฮวงจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวจีนและฮ่องกง

 • ฿ 8,765
  1,185  ครั้ง 11-08-2017
  เดือน : สิงหาคม 2560
New product
ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด พาแม่เที่ยว (SMHK9TM_EK) | 3 วัน 2 คืน

- บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
- Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด
- ไหว์พระ 9 วัด วัดหวังต้าเซียน, วัดคุนยัม, วัดนางชี, วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์,
วัดหม่านโหมว, วัดหล่งโหมว, วัดทินหัว, วัดหยวนหยวน
 เสริมสิริมงคล
- นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ ย่านถนนนาธาน

 • ฿ 13,999
  1,734  ครั้ง 09-08-2017
  เดือน : สิงหาคม 2560
Best Seller product
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด (SMHK5TM_EK) | 3 วัน 2 คืน

- บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
- Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด
- ไหว้พระ 5 วัด วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดคุนยัม, วัดนางชี, เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ เสริมสิริมงคล
- เพลิดเพลินกับข้อมูลประวัติศาสตร์ ฮ้วงจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีนและฮ่องกง
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ ย่านถนนนาธาน

 • ฿ 9,999
  368  ครั้ง 17-08-2017
  เดือน : สิงหาคม 2560