เส้นทาง ออสเตรเลีย ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY MELBOURNE (AUSSIE_03) - GB | 6 วัน 4 คืน

- ชมเมืองซิดนีย์
- ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
- ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ 
- ชม โคอาล่า ปาร์ค
- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
- นั่งรถรางที่ชันที่สุด
- ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป
- ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเชี่ยนโร้ท

  • ฿ 72,900
    274  ครั้ง 16-01-2018
    เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY PORTSTEPHEN (AUSSIE_02) - GB | 5 วัน 3 คืน

- ชมเมืองซิดนีย์
- ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์
- ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์
- ชมเมืองพอร์ต สตีเฟ่น
- ตะลุยเนินทราย
- ล่องเรือชมปลาโลมา
- โคอาล่า ปาร์ค
- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
- นั่งรถรางที่ชันที่สุด

  • ฿ 63,900
    228  ครั้ง 16-01-2018
    เดือน : เมษายน 2561