Sun Smile Holidays
เส้นทาง พม่า ทั้งหมด 7 รายการ
New product
ทัวร์พม่า โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (BT-MMR012_DD) - B | 3 วัน 2 คืน

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา
- สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
- อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว
- แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

 • ฿ 11,900
  1,068  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
Hot product
ทัวร์พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน บินภายใน (BT-MMR10_FD) - B | 4 วัน 3 คืน

- สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
- เที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
- ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ
- นมัสการ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง
- ชม วัดติโลมินโล
- นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู
- ชมวิหารธรรมยันจี

- ชม สะพานไม้อูเบ็ง
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
- นมัสการ พระมหามัยมุนี 

 • ฿ 18,900
  510  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2562
New product
ทัวร์พม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม (BT-MMR001_DD) - B | 3 วัน 2 คืน

- กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
- สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า 
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
- แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 • ฿ 10,900
  652  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
product
ทัวร์พม่า SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ (BT-MMR031_FD) - B | 2 วัน 1 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
- ชมวัดกุโสดอ
- เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา
- แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 • ฿ 7,900
  534  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธันวาคม 2561
Hot product
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม (ฺBT-MMR052_FD) - B | 3 วัน 2 คืน

- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
- สักการะ พระมหามัยมุณี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
- ชม โชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนไปกลับบนเครื่อง
- แถมฟรี! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 • ฿ 12,900
  6,025  ครั้ง 2018-11-14
  เดือน : ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2562
product
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน (BT-MMR021_PG) - B | 3 วัน 2 คืน

- ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
- ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
- สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย 
- อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูระดับ 4 ดาว BEST WESTERN or SUMMIT PARKVIEW 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

 • ฿ 12,900
  6,238  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธันวาคม 2561
Hot product
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) (BT-MMR051_FD) - B | 4 วัน 3 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
- ชม โชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
- เมนูพิเศษ กุ้งเผา
- แถมฟรี!!
ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 • ฿ 15,900
  6,217  ครั้ง 16-10-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562