เส้นทาง กัมพูชา ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ (REP02_FD) - B | 3 วัน 2 คืน

- ชม ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- กราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
- ชม ปราสาทตาพรหม แลชมความงามของ ปราสาทบันทายศรี
- ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลนาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ
- สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม 
- ชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
- อิ่มอร่อยกับพิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
- แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

  • ฿ 11,900
    120  ครั้ง 13-11-2017
    เดือน : ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2561