Sun Smile Holidays
เส้นทาง กัมพูชา ทั้งหมด 2 รายการ
Hot product
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ (BT-REP01_FD) - B | 3 วัน 2 คืน

- ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
- ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
- ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
- ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
- นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
- อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
- แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

  • ฿ 12,900
    2,333  ครั้ง 2018-11-13
    เดือน : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562
Hot product
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ (BT-REP02_FD) - B | 3 วัน 2 คืน

- ชม ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- กราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
- ชม ปราสาทตาพรหม แลชมความงามของ ปราสาทบันทายศรี
- ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลนาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ
- สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม 
- ชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
- อิ่มอร่อยกับพิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
- แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

  • ฿ 12,900
    5,862  ครั้ง 2018-11-13
    เดือน : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562