Sun Smile Holidays
เส้นทาง รัสเซีย ทั้งหมด 6 รายการ
New product
ทัวร์รัสเซีย Best Destinations in Russia | 7 วัน 4 คืน

- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 
- ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค มีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
- ชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ 
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 • ฿ 40,555
  49  ครั้ง 19-03-2019
  เดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย Russia Cool Cool for You | 7 วัน 4 คืน

- ถ่ายภาพกับ พระราชวังไม้ Kolomenskoye Wooden Palace 
- แวะสวน Tsaritsyno Park
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
 

 • ฿ 32,555
  271  ครั้ง 13-03-2019
  เดือน : เมษายน 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 • ฿ 29,555
  373  ครั้ง 22-03-2019
  เดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ | 7 วัน 5 คืน

- ชม วิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
- ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง 
- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของกรุงมอสโคว์ 
- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

 • ฿ 45,555
  2,821  ครั้ง 22-03-2019
  เดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2562
Hot product
ทัวร์รัสเซีย เย็นสุดขั้ว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ | 6 วัน 4 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ถูกออแบบอย่างวิจิตรตระการตา
- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานที่ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน พระราชวังและที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว สัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ชม จตุรัสแดง แลนด์มาร์คใจกลางเมืองมอสโคว์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 • ฿ 42,555
  3,647  ครั้ง 22-03-2019
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562
Hot product
ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 6 วัน 4 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ถูกออกแบบอย่างวิจิตรตระการตา
- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานที่ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน พระราชวังและที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว สัญลักษณ์ของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ชม จตุรัสแดง แลนด์มาร์คใจกลางเมืองมอสโคว์
- ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 • ฿ 46,555
  6,820  ครั้ง 22-03-2019
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562