เส้นทาง รัสเซีย ทั้งหมด 7 รายการ
New product
ทัวร์รัสเซีย โปรติดจรวด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ (SMRS09_KC) | 6 วัน 4 คืน

- แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งหยดเลือด
- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 • ฿ 53,555
  198  ครั้ง 16-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561
Best Seller product
ทัวร์รัสเซีย โปรรัสเซีย เย็น เย็น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (SMRS08_KC) | 7 วัน 5 คืน

- ชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่ สแปร์โร่ฮิลล์
- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม จัตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
- ชม พระราชวังแคทเทอรีน เป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม
- แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งหยดเลือด ที่มีความสวยงาม
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

 • ฿ 54,927
  536  ครั้ง 16-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
AEROFLOT TOUR RUSSIA - AG | 6 วัน 4 คืน

- ชมจตุรัสแดง 
- วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ 
- สถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงามเลื่องชื่อ
- วิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของรัสเซีย  
- พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 300 ปี
- นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่บูรณะตกแต่งให้งดงามอลังการทรงคุณค่าของเมืองหลวงเก่า
- ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
- พระราชวังฤดูหนาวอันตระการตา สมบัติล้ำค่าของพระ
- พระราชวังฤดูร้อนสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการในยุคทองของรัสเซีย

 • ฿ 59,000
  206  ครั้ง 12-02-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์รัสเซีย MOSCOW ST.Petersburg (SMRS07_TK) | 8 วัน 5 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม จัตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
- ชม พระราชวังแคทเทอรีน เป็นพระราชวังหลวงอันสวยงาม
- แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งหยดเลือด ที่มีความสวยงาม
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์

 • ฿ 52,927
  752  ครั้ง 17-02-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์รัสเซีย ROMANCE IN RUSSIA MOSCOW ZAGORSK (SMRS06_W5) | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

 • ฿ 29,927
  2,076  ครั้ง 20-03-2018
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2561
New product
ทัวร์รัสเซีย Russia Spring Moscow Zagors (SMRS05_QR) | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้

 • ฿ 33,927
  6,066  ครั้ง 12-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์รัสเซีย Check in รัสเซีย ใบไม้ผลิ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ (SMRS03_KC) | 6 วัน 4 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 • ฿ 48,555
  6,433  ครั้ง 15-03-2018
  เดือน : เมษายน - สิงหาคม 2561