Sun Smile Holidays
เส้นทาง รัสเซีย ทั้งหมด 6 รายการ
New product
ทัวร์รัสเซีย FROZEN LAKE BAIKAL - GUE | 6 วัน 5 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล
- สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้
- เยือน แหลมบูรคาน
- ชม โขดหินชามาน
- ชม แหลมโคบอย
- ชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี

 • ฿ 69,900
  174  ครั้ง 28-08-2018
  เดือน : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย ST. MOSCOW MURMANSK KAZAKHSTAN (SMRS16_KC) | 7 วัน 5 คืน

- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
- ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
- ตามล่าหาแสงเหนือ หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ และเมืองคิรอฟสค์
- ชม หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อนแบบชาวพื้นเมืองซามิ
- สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
- ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง 

 • ฿ 62,999
  852  ครั้ง 20-08-2018
  เดือน : พฤศจิกายน 2561
product
ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (SMRS14_KC) | 6 วัน 4 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

 • ฿ 46,555
  2,951  ครั้ง 17-09-2018
  เดือน : ต.ค. 2561 - ก.พ. 2562
Best Seller product
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA COLORFUL AUTUMN (SMRS13_W5) | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

 • ฿ 29,555
  4,018  ครั้ง 12-09-2018
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTER IN RUSSIA (SMRS12_KC) | 7 วัน 5 คืน

- ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ  หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ
- ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

 • ฿ 52,555
  3,499  ครั้ง 21-09-2018
  เดือน : พ.ย. 2561- มี.ค. 2562
Best Seller product
ทัวร์รัสเซีย โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน (SMRS11_QR) | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 • ฿ 32,555
  2,688  ครั้ง 14-09-2018
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2561