เส้นทาง มัลดีฟส์ ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์มัลดีฟส์ Unseen Maldives (Package) | 3 วัน 2 คืน

- ช่วงเวลาเดินทาง (ราคาเริ่มต้นเป็นราคา ห้อง Club Room)
ตั้งแต่ 01 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 27 พ.ค. 60 - 30 ก.ค. 60 เริ่มต้น 23,500
ตั้งแต่ 01 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 15 ก.ค. 60 - 29 ก.ย. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 30 ก.ย. 60 - 06 ต.ค. 60 เริ่มต้น 25,500
ตั้งแต่ 07 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 14 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60 เริ่มต้น 25,500
**ห้องพักประเภทอื่นราคาจะแตกต่างกันไป โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำจอง**
**ราคานี้ทำการจองก่อน 30 มิถุนายน 60 เท่านั้น**
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการแพ็คเก็จพร้อมตั๋วเครื่องบิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

  • ฿ 24,500
    1,285  ครั้ง 05-06-2017
    เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560