เส้นทาง มัลดีฟส์ ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์มัลดีฟส์ Package Club Med Maldives | 3 วัน 2 คืน

- ช่วงเวลาเดินทาง (ราคาเริ่มต้นเป็นราคา ห้อง Club Room)
ตั้งแต่ 07 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60 เริ่มต้น 24,500
ตั้งแต่ 14 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60 เริ่มต้น 25,500
ตั้งแต่ 01 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60 เริ่มต้น 23,900
ตั้งแต่ 02 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60 เริ่มต้น 26,100
ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 เริ่มต้น 32,100
ตั้งแต่ 02 ม.ค. 61 - 05 ม.ค. 61 เริ่มต้น 32,700
ตั้งแต่ 06 ม.ค. 61 - 14 ก.พ. 61 เริ่มต้น 26,100
ตั้งแต่ 15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61 เริ่มต้น 32,100
ตั้งแต่ 24 ก.พ. 61 - 05 เม.ย. 61 เริ่มต้น 26,100
ตั้งแต่ 17 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61 เริ่มต้น 26,300
ตั้งแต่ 21 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 เริ่มต้น 26,100

**ห้องพักประเภทอื่นราคาจะแตกต่างกันไป โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำจอง**
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการแพ็คเก็จพร้อมตั๋วเครื่องบิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

  • ฿ 23,900
    4,047  ครั้ง 17-10-2017
    เดือน : พ.ย. 2560 - เม.ย. 2561