เส้นทาง มาเก๊า ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ (MFM-FD019,20) - G | 3 วัน 2 คืน

- ชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
- ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการ
พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวัง ณ กรุงปักกิ่ง
- ชม หวีหนี่ รูปปั้นสาวงามกลางทะเล
วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์
- ช้อปปิ้งสินค้าที่ LOWU CENTRE 

  • ฿ 7,900
    4,138  ครั้ง 31-10-2017
    เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560