เส้นทาง มาเก๊า ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย (GT-MFM FD03) - TS | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 
- ชม โชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
- ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง
เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 

 • ฿ 9,999
  293  ครั้ง 20-06-2017
  เดือน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
New product
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย (GT-MFM FD04) - TS | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 
- ชม โชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
- ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง
เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 

 • ฿ 9,999
  202  ครั้ง 20-06-2017
  เดือน : กันยายน 2560
New product
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง (BZHKG007) - BZ | 3 วัน 2 คืน

- ชม วัดอาม่า  (A-Ma Temple)
- ชม  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์
- ชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการ
วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย
ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้ง
- ชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

 • ฿ 8,888
  215  ครั้ง 20-06-2017
  เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560