Sun Smile Holidays
เส้นทาง มาเก๊า ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์มาเก๊า สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง | 4 วัน 3 คืน

- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็น’ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
- เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพ ของเมืองเซินเจิ้น
- ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์

 • ฿ 12,900
  84  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562
New product
ทัวร์มาเก๊า เหมา เหมา | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ 
- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 
- ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเมืองดอกไม้หนันซาน
- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า 
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
 

 • ฿ 8,888
  96  ครั้ง 16-03-2019
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562
product
ทัวร์มาเก๊า So Hot | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ 
- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 
- ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน
- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า 
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 

 • ฿ 7,888
  730  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562