Sun Smile Holidays
เส้นทาง มาเก๊า ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์มาเก๊า So Hot (GO1MFM-FD012) | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ 
- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 
- ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน
- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า 
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 

  • ฿ 8,888
    238  ครั้ง 2018-12-17
    เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
New product
ทัวร์มาเก๊า จองปุ๊ป เที่ยวปั๊ป (GO1MFM-FD011) | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ 
- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 
- ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน
- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า 
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 

  • ฿ 8,888
    187  ครั้ง 2018-12-17
    เดือน : มกราคม 2562