เส้นทาง จีน ทั้งหมด 5 รายการ
Hot product
ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (SHWECKG3) - S | 4 วัน 3 คืน

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานสวรรค์
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้านานาชนิด
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
- สระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

 • ฿ 16,999
  1,309  ครั้ง 15-09-2017
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Hot product
ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี (SHWECGO1) - S | 5 วัน 3 คืน

- ชม ศาลเจ้ากวนอู  ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง
จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
- ชม สวนวัดถังต้าฉือเอิน ตั้งอยู่ติดกับวัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่
กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน
- ชม  โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี  
- ชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง
- ชม  โชว์ราชวงศ์ถัง  อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง

 • ฿ 28,999
  1,078  ครั้ง 18-09-2017
  เดือน : ธันวาคม 2560
Hot product
ทัวร์จีน ฉางซา เจ้าแม่กวนอิม จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (SHWECSX4) - S | 5 วัน 4 คืน

- นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา ณ วัดหมี่หยิน
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
ถนนซีปู้เจีย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เขาเทียนเหมินซาน ชมที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์
- นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน พร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว
- ถ้ำเทียนเหมินซาน
หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- ถนนคนเดิน
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้า

 • ฿ 16,799
  1,098  ครั้ง 15-09-2017
  เดือน : ธันวาคม 2560
product
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ (SHWECSX2) - S | 4 วัน 3 คืน

- ท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
- ถ้ำเทียนเหมินซาน
หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
พิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว
ชม ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง
- ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • ฿ 12,799
  2,050  ครั้ง 15-09-2017
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
product
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (SHMUKMG1) - S | 6 วัน 5 คืน

- ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่, เมืองโบราณแชงกรีล่า
- ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  
- หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แห่งเมืองแชงกรีล่า
- ขึ้น ภูเขาหิมะมังกรหยก  
ช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน

 • ฿ 23,799
  2,437  ครั้ง 18-09-2017
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2560