เส้นทาง จีน ทั้งหมด 10 รายการ
New product
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (SHMUKMG1) - S | 6 วัน 5 คืน

- ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่, เมืองโบราณแชงกรีล่า
- ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  
- หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
แห่งเมืองแชงกรีล่า
- ขึ้น ภูเขาหิมะมังกรหยก  
ช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน

 • ฿ 25,799
  1,218  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2560
New product
ทัวร์จีน เฉินตู ซงผิงโกว จิ่วจ้ายโกว (CSMUCTU1) - S | 5 วัน 4 คืน

ศูนย์หมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว
อุทยานซงผิงโกว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตา
- ชม น้ำตกธารไข่มุก
- ถนนคนเดินชุนซีลู่
ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย

 • ฿ 13,555
  203  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2560
New product
ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (SHWECKG3) - S | 4 วัน 3 คืน

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานสวรรค์
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้านานาชนิด
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
- สระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

 • ฿ 13,999
  229  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
New product
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ (SHCAPEK11) - S | 5 วัน 4 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ชม กายกรรมปักกิ่ง
ชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรด
- ช้อปปิ้งที่ย่าน THE PLACE , ถนนหวังฟูจิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- ชม สวนผลไม้  ของเกษตรกรชาวจีน ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาล
ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก

 • ฿ 15,799
  203  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : กันยายน 2560
New product
ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี (SHWECGO1) - S | 5 วัน 3 คืน

- ชม ศาลเจ้ากวนอู  ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง
จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
- ชม สวนวัดถังต้าฉือเอิน ตั้งอยู่ติดกับวัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่
กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน
- ชม  โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี  
- ชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง
- ชม  โชว์ราชวงศ์ถัง  อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง

 • ฿ 16,999
  242  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
New product
ทัวร์จีน ฉางซา เจ้าแม่กวนอิม จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (SHWECSX4) - S | 5 วัน 4 คืน

- นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา ณ วัดหมี่หยิน
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
ถนนซีปู้เจีย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เขาเทียนเหมินซาน ชมที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์
- นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเลื่อน พร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว
- ถ้ำเทียนเหมินซาน
หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- ถนนคนเดิน
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้า

 • ฿ 16,799
  214  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
New product
ทัวร์จีน โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม อี้อู หังโจว เซี่ยงไฮ้ | 5 วัน 4 คืน

- ช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่สุดในเอเชีย
- ชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
- ชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่
- ร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
- เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ พิเศษล่องเรือ
- ชม หาดไว่ทัน ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่
- ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 Shanghai World Financial Center เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน
- ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตงยัง
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า และ ถนนนานกิง
- ทะเลสาบซีหู
ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่าไข่มุกแห่งเมืองหางโจว
- หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ

 • ฿ 12,900
  1,357  ครั้ง 23-06-2017
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2560
New product
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ (SHWECSX2) - S | 4 วัน 3 คืน

- ท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
- ถ้ำเทียนเหมินซาน
หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
พิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว
ชม ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง
- ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 • ฿ 13,888
  806  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
New product
ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ (SHTGCTU2) - S | 8 วัน 7 คืน

- ชมความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
- ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง
- ชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล
- ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตา
- ชม น้ำตกธารไข่มุก
ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล
- นั่ง กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่ง
ชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถ
- ชม ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิง
- แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่

 • ฿ 40,999
  437  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : ตุลาคม 2560
New product
ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ กระเช้ารถราง Bubble Tram (SHKQCAN1) - S | 4 วัน 3 คืน

งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยม
จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา
ขึ้นตึก CANTON TOWER (ชั้น107)
นั่งกระเช้ารถรางแบบกระจกใสที่เรียกว่า Bubble Tram
- อปปิ้งอีเต๋อลู่
เปรียบเหมือนสำเพ็งของไทย
ขายส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้าซาโถว ตลาดขายส่งเกี่ยวกับมือถือ

 • ฿ 20,999
  150  ครั้ง 22-06-2017
  เดือน : ตุลาคม 2560