เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายพาเพลิน Sun moon lake (GT-TPE XW06) - ST | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
- เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
- สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

 • ฿ 14,991
  4,735  ครั้ง 15-03-2018
  เดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน KAOHSIUNG (GT-TPE BR03) - ST | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน
- เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
- ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน

 • ฿ 19,911
  5,020  ครั้ง 11-01-2018
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน Alishan (GT-TPE BR02) - ST | 5 วัน 3 คืน

- ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

 • ฿ 19,900
  4,493  ครั้ง 30-01-2018
  เดือน : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561