เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 5 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายพาเพลิน Sun moon lake (GT-TPE XW06) - ST | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
- เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
- สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

 • ฿ 13,991
  4,243  ครั้ง 11-01-2018
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน Taroko (GT-TPE BR04) - ST | 5 วัน 3 คืน

- อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน  
- เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
- ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet

 • ฿ 21,900
  4,172  ครั้ง 12-12-2017
  เดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน KAOHSIUNG (GT-TPE BR03) - ST | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน
- เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
- ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน

 • ฿ 19,911
  4,596  ครั้ง 11-01-2018
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน Alishan (GT-TPE BR02) - ST | 5 วัน 3 คืน

- ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว

 • ฿ 19,900
  4,197  ครั้ง 15-01-2018
  เดือน : กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN - V | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
- สะพานแขวน Jing-an

อุทยานเหย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101
- ช้อปปิ้งสามตลาดดังตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักไทจง 1 คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน
สุดฟิน..แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
- เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,seafood เหย่หลิ่ว

 • ฿ 13,555
  4,244  ครั้ง 10-01-2018
  เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561