เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN - V | 4 วัน 2 คืน

- สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101
- ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน และซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

- พักเถาหยวน 2 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 • ฿ 9,999
  64  ครั้ง 16-11-2017
  เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
New product
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE TAIWAN - V | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
- สะพานแขวน Jing-an

อุทยานเหย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101
- ช้อปปิ้งสามตลาดดังตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักไทจง 1 คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน
สุดฟิน..แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
- เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,seafood เหย่หลิ่ว

 • ฿ 13,555
  81  ครั้ง 13-11-2017
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2561
product
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL (XW-T20) - ITC | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง
- วัดพระถังซัมจั๋ง
- วัดเหวินหวู่
- ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
- ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  
- หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
- ตึกไทเป 101 
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี 
- เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว   

 • ฿ 15,988
  4,184  ครั้ง 16-11-2017
  เดือน : ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561