เส้นทาง อินโดนีเซีย ทั้งหมด 2 รายการ
Hot product
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ (GT-DPS TG03) - ST | 4 วัน 3 คืน

- วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร 
- หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์
- ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
- วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" 
- มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย
 

  • ฿ 28,911
    4,965  ครั้ง 23-04-2018
    เดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
Hot product
ทัวร์อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี (GT-DPS TG02) - ST | 4 วัน 3 คืน

- บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย
- ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
- ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา
- ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด
- สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

  • ฿ 23,999
    4,775  ครั้ง 09-04-2018
    เดือน : พฤษภาคม 2561