เส้นทาง บาหลี ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์บาหลี สวัสดี...บาหลี พักหรู 4 ดาว NOV-MAR18 (BAL01_SL) - B | 3 วัน 2 คืน

- ชม วัดบราตัน ตั้งตระหง่ายอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต
- ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- วัดเทมภัคสิริงค์ หรือ วัดน้ำพุศักสิทธิ์
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน
- ทานบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
- ชม ปุราเบซากิห์ วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี
- ชม วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน

  • ฿ 14,900
    4,035  ครั้ง 16-11-2017
    เดือน : ธ.ค. 2560 - มี.ค. 2561