Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินโดนีเซีย ทั้งหมด 5 รายการ
New product
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ | 5 วัน 4 คืน

- มหาเจดีย์บุโรพุทโธ (Borobudor) ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- วัดพรามนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 
- หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์
- วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”
- วัดบราตัน (Pura Ulundanu Bratan) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี 
 

 • ฿ 27,900
  9  ครั้ง 2019-03-20
  เดือน : เมษายน - กรกฎาคม 2562
New product
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี | 4 วัน 2 คืน

- สุดพิเศษ!! นั่งรถจี๊ป สัมผัสบรรยากาศของเมืองบาหลี 
- วัดอูลูวาตู วัดบราตัน และวัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง
- วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
- รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
- ชม ปุราเบซากิห์ วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์
- Bali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของบาหลี
- ชมวิหารทานาต์ลอต จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะบาหลี
- ชมการแสดงระบำเกอจัก การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลี
- แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม

 • ฿ 16,900
  640  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562
New product
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ | 4 วัน 3 คืน

- วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร 
- หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ 
- วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" 
- มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย    
 

 • ฿ 31,888
  806  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562
New product
ทัวร์อินโดนีเซีย BALI-BOROBUDUR | 5 วัน 3 คืน

- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต งดงามเกินกวาจะบรรยาย
- ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
- ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
- ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
- พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
- ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี

- ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู

 • ฿ 21,999
  1,541  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน 2562
New product
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน | 5 วัน 3 คืน

- มหัศจรรย์ สถูปพุทธที่ใหม่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ
- ชมวัดพรามนัน
- วิหารทานาลอต
- วัดน้้ำพุศักดิ์สิทธิ์
- ขมวิวภูเขาไฟคินตามณี
- ชมโชว์บารอง
- ซีฟู๊ดจิมบารัน

 • ฿ 22,900
  1,284  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน - เมษายน 2562