เส้นทาง แอฟริกาใต้ ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA | 8 วัน 5 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์
- ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเพชรพลอย
- สนุกสุดมันกับ MORNING GAME DRIVE
- ชม สะพานแห่งกาลเวลา
- ขึ้นรถกระเช้าลอยฟ้าชมวิวจากยอดเขา เทเบิ้ลเม้าเท่น
- ชม ฟาร์มนกกระจอกเทศ การสาธติการเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่
- ชมฝูง แมวน้ำ ที่ เกาะดุยเกอร์
- ชมความน่ารักของ นกแพนกวิน หลายร้อยตัว
- แวะ ไร่ไวน์ Groot Constantia Wine Estate ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์
- พิเศษ พัก The Palace 1 คืน

  • ฿ 75,999
    3,988  ครั้ง 16-11-2017
    เดือน : ธันวาคม 2560