เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ THE HOBBIT TOUR - BW | 6 วัน 4 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี 
- เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า และชมสัตว์พื้นเมืองของนิวซีแลนด์
- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ
- ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อาศัยของปลาเทร้าสีรุ้งอาศัยอยู่
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับดั่งดวงดาวบนท้องฟ้า
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ( HOBBITON MOVIE SET )  สัมผัสประสบการณ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ 

 • ฿ 67,900
  967  ครั้ง 15-09-2017
  เดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ Holiday New Zealand - BW | 7 วัน 5 คืน

- ชมเมือง ควีนส์ทาวน์
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
- ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
- วอลเตอร์พีคฟาร์ม
- ทะเลสาบเทคาโป
- ไครสเชิร์ช
- โบทานิกการ์เด้น  
ล่องเรือชมโลมา
- พิเศษ.. รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค
- เมนูกุ้งมังกร และ เป๋าฮี้อทะเลใต้พร้อมไวน์รสเลิศของนิวซีแลนด์

 • ฿ 89,900
  634  ครั้ง 15-09-2017
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ - BW | 9 วัน 7 คืน

- อ็อคแลนด์ ชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
(TE PUIA ) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว
- เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 
- ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งจากภูเขา
- ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด
- นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร 
- นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 
- นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
- ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม 
- ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูที่มีน้ำใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูง
-  ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการ
พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์

 • ฿ 123,900
  910  ครั้ง 15-09-2017
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560