เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ-PROMOTION (KIWI_01) - GB | 6 วัน 4 คืน

- ชมเมือง-แฮมิลตัน-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง-อโกรโดม-เตาโป
หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า)
- ชม การแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
- รับประทานอาหารพร้อม ล่องเรือ LAKELAND QUEEN

  • ฿ 50,900
    101  ครั้ง 19-06-2017
    เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2560
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ South TSS+AKA (KIWI_02) - GB | 6 วัน 4 คืน

- เมนูกุ้งลอบเตอร์
- เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แ
ดง
- ล่องเรือชมปลาโลมา
- ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู
- วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
- ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท

  • ฿ 71,900
    100  ครั้ง 19-06-2017
    เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2560