Sun Smile Holidays
เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 3 รายการ
product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand เกาะเหนือ เกาะใต้ - BW | 9 วัน 7 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญ
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างาม
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัด
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว
- เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า
- ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า 
- นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4  
- นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ
- นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  
- ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม 
- ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบ
- ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์

 • ฿ 124,900
  687  ครั้ง 14-11-2018
  เดือน : ธันวาคม 2561
product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight Zealand เกาะเหนือ เกาะใต้ - BW | 7 วัน 5 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญ
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างาม
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว
- เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น
- ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า 
- นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
- นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ 
- ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบ
- ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลก

 • ฿ 104,900
  606  ครั้ง 2018-11-14
  เดือน : ธันวาคม 2561
product
ทัวร์นิวซีแลนด์ The Hobbit Tour New Zealand - BW | 6 วัน 4 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม 
- เรนโบว์ สปริง สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว 
- ทะเลสาบเทาโป เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกาย
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์

 • ฿ 69,900
  535  ครั้ง 2018-11-14
  เดือน : ธันวาคม 2561