เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 5 รายการ
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND & AUSTRALIA - BW | 8 วัน 6 คืน

- ควีนส์ทาวน์
- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  
- ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์

วอลเตอร์พีคฟาร์ม
วานาก้า   
- อะคารัวล่องเรือชมโลมา
ไคร้สท์เชิร์ช
- ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว
- โอเปร่า เฮ้าส์
- เดอะร๊อค  
- ชมหาดบอนได
- บลูเม้าท์เท่นส์ชมหุบเขาสามอนงค์
- ชมจิงโจ้และโคอะล่าที่สวนสัตว์พื้นเมือง

 • ฿ 110,900
  212  ครั้ง 15-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand เกาะเหนือ เกาะใต้ - BW | 9 วัน 7 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน 
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม  ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว
- นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค สู่ยอดเขา 730 เมตร 
- นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ 
- นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา
- ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม 
- ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลก
- พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
- ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์

 • ฿ 126,900
  192  ครั้ง 15-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery New Zealand เกาะเหนือ เกาะใต้ - BW | 9 วัน 7 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน 
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม  ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว
นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร 
- ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลก
- วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์  ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์  
- พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
- ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์

 • ฿ 126,900
  250  ครั้ง 15-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island Tour - BW | 7 วัน 5 คืน

- ไคร้สท์เชิร์ช
- ทะเลสาบเทคาโป
- ควีนส์ทาวน์
- วานาก้า
- ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
- รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
-
ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า

 • ฿ 98,900
  185  ครั้ง 15-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour - BW | 7 วัน 5 คืน

- ไคร้สท์เชิร์ช
ทะเลสาบเทคาโป
ควีนส์ทาวน์
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
- ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
-
วานาก้า
- ฟ๊อกกลาเซียร์
- รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์

 • ฿ 97,900
  214  ครั้ง 15-03-2018
  เดือน : เมษายน 2561