Sun Smile Holidays
เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand tour New Zealand เกาะเหนือ เกาะใต้ | 9 วัน 7 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า 
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมเข้าชมฟาร์มแกะอย่างใกล้ชิด
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับ
- ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า 
- ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค 
- นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา
- ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม 
- ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู
 

 • ฿ 124,900
  92  ครั้ง 2019-01-09
  เดือน : เมษายน 2562
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island | 7 วัน 5 คืน

- ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป
- ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า 
- ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
- ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
 

 • ฿ 97,900
  100  ครั้ง 2019-01-09
  เดือน : เมษายน 2562
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Holiday South Island | 7 วัน 5 คืน

– ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์
– นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
– ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค – ทะเลสาบเทคาโป
– แวะแซลม่อนฟาร์ม – แอชเบอร์ตั้น –ไคร้สท์เชิร์ช

 • ฿ 92,900
  88  ครั้ง 2019-01-09
  เดือน : เมษายน 2562