Sun Smile Holidays
เส้นทาง โมร็อคโค ทั้งหมด 2 รายการ
Hot product
ทัวร์โมร็อคโค VACATIONS TIME TO MOROCCO | 10 วัน 7 คืน

 - ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 
- อิสระให้ทุกท่านได้เดินชมถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า 
- ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ 
- ชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 
- ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน 
- ชมประตูบับมันซู มีประตูเมืองใหญ่โต
- ทะเลทรายซาฮาร่า SAHARA
- ชมสุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน ที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ 
- ชม จัตุรัสกลางเมือง ที่มีขนาดใหญ่ 

  • ฿ 54,888
    310  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562
product
ทัวร์โมร็อคโค Amazing Morocco | 10 วัน 7 คืน

- สัมผัสประสบการณ์ดินแดนฟ้าจรดทราย ประเทศโมร็อคโค  
- เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน 
- ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 
- นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า 

  • ฿ 55,900
    1,426  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562