เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์บรูไน สบาย..สบาย (GT-BWN BI01) - ST | 3 วัน 2 คืน

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
Kampong Ayer
- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

  • ฿ 15,991
    4,708  ครั้ง 23-04-2018
    เดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2560