Sun Smile Holidays
เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์บรูไน มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ (GO1MNL-BI001) - G | 5 วัน 4 คืน

- ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์
- ชม ความงามของมัสยิดทองคำ
- ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
- ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
- ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน

  • ฿ 23,900
    304  ครั้ง 13-09-2018
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2561
New product
ทัวร์บรูไน Brunei The Golden Legacy (GO1BWN-BI001) - G | 3 วัน 2 คืน

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ 
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาวที่เดียวบนเกาะบอเนียว

  • ฿ 15,900
    294  ครั้ง 13-09-2018
    เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561