Sun Smile Holidays
เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์บรูไน Brunei The Golden Legacy | 3 วัน 2 คืน

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ 
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาวที่เดียวบนเกาะบอเนียว

  • ฿ 17,888
    2,086  ครั้ง 2019-03-18
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562