เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์บรูไน มหัศจรรย์ AEC บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ (SUB-BI002) - G | 5 วัน 4 คืน

- น้ำตก Kakek Bodo ซึ่งตั้งอยุ่ในเขตป่าพาซูลวน
- หมู่บ้านเซโมโรลาวัง (Cemoro Lawang)
ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน
- ชมวัด Luhur Poten เป็นวัดที่เก่าแก่ของศาสนาฮินดู
- ชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna
- ชม อนุสรณ์เรือดำน้ำ (Submarine Monument)
ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อิสระนำท่านช้อปปิ้งสินค้า
- ชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี
- ชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่าน
- ชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน
- ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

  • ฿ 22,900
    4,003  ครั้ง 31-10-2017
    เดือน : พ.ย. 2560 - ม.ค. 2561