เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย...สบาย (GT-SUB BI01) - ST | 5 วัน 4 คืน

- ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
- ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
- ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ ภูเขาที่สวนที่สุดแห่งนึงในอินโดนีเซีย
- ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน
- ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

  • ฿ 20,999
    4,272  ครั้ง 30-01-2018
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2560
New product
ทัวร์บรูไน สบาย..สบาย (GT-BWN BI01) - ST | 3 วัน 2 คืน

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
Kampong Ayer
- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

  • ฿ 15,999
    4,261  ครั้ง 10-01-2018
    เดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2560