เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (GT-JAI FD01) - ST | 4 วัน 2 คืน

- ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
- ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
- ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
- ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

  • ฿ 13,991
    314  ครั้ง 26-03-2018
    เดือน : พฤษภาคม - กันยายน 2561