เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (GT-JAI FD01) - ST | 4 วัน 2 คืน

- ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
- ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
- ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
- ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

  • ฿ 13,991
    217  ครั้ง 26-03-2018
    เดือน : พฤษภาคม - กันยายน 2561
New product
ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล (GT-SXR TG01) - ST | 7 วัน 5 คืน

- เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์  “แคชเมียร์”
- ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
- นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
- นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

  • ฿ 40,900
    4,942  ครั้ง 20-04-2018
    เดือน : พฤษภาคม 2560