เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (GO2JAI-FD001) - G | 4 วัน 2 คืน

- ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
- ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
- ชม Amber fort ป้อมปราการที่มีสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
- ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

 • ฿ 12,900
  26  ครั้ง 16-07-2018
  เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2561
New product
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล (GO2LEH-SG001) - G | 8 วัน 5 คืน

- ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
- ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก
- ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้ 
- ชม วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของนูบร้าวัลเลย์ 
- ชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย

 • ฿ 31,900
  130  ครั้ง 02-07-2018
  เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
product
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล (GO2SXR-TG001) - G | 7 วัน 5 คืน

- เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลก  แคชเมียร์
- ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค และเทือกเขาหิมะรายรอบ
- นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา
- นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใส
- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ

 • ฿ 37,900
  114  ครั้ง 02-07-2018
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2561
New product
ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล (GO2SXR-SG001) - G | 7 วัน 4 คืน

- เยือนดินแดนที่สวยที่สุด แคชเมียร์
- ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค และเทือกเขาหิมะรายรอบ
- นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
- นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใส
- ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ

 • ฿ 22,900
  145  ครั้ง 12-07-2018
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2561