Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 2 รายการ
Hot product
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (GO2JAI-FD001) - G | 4 วัน 2 คืน

- ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
- ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
- ชม Amber fort ป้อมปราการที่มีสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
- ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

  • ฿ 14,900
    289  ครั้ง 13-09-2018
    เดือน : ตุลาคม 2561
product
ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล (GO2SXR-SG001) - G | 7 วัน 4 คืน

- เยือนดินแดนที่สวยที่สุด แคชเมียร์
- ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค และเทือกเขาหิมะรายรอบ
- นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
- นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใส
- ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ

  • ฿ 24,900
    371  ครั้ง 13-09-2018
    เดือน : ตุลาคม 2561