เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย สังเวชฯ ทัชมาฮาล ชัยปุระ (1702 _WE) - NC | 10 วัน 8 คืน

- ล่องแม่น้ำคงคาชมพิธีบูชาไฟ  
- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ซึ่งเก็บโบราณวัตถุล้ำค่า
ป่าอิสิปตน มฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการเจาคันธีสถูป
นมัสการ  สถานที่ปรินิพพาน, มกุฏพันธนเจดีย์
ชม มหามายาเทวีวิหาร
- ซากเมืองโบราณสาวัตถี
ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินโบราณสูงใหญ่
- ชม พระเชตวันมหาวิหาร 
- ชม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาชาห์จาฮัน
เมืองชัยปุระ หรือ นครสีชมพู
ชม เมืองฟเตหปุระสีกรี
ชม พระราชวังซิตี้พาเลซ (City Palace)

  • ฿ 58,900
    3,971  ครั้ง 31-10-2017
    เดือน : ธันวาคม 2560
New product
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน (1701_WE) - NC | 9 วัน 6 คืน

- ชมซากคฤหาสน์ของท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
- ชม พระเชตวันมหาวิหาร  วัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
- ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด สังฆสภาที่ประชุมตัดสินอธิกรณ์คดีความต่าง
วัดไทยนวาราชรัตนาราม 960 แดนสุขาวดี
- สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ สวนลุมพินีวัน
- นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน
นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า
- นมัสการ วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน
- ชม แม่น้ำเนรัญชรา
พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะ ในพุทธศตวรรษที่ 7
- นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์

  • ฿ 47,900
    3,954  ครั้ง 31-10-2017
    เดือน : ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2561