เส้นทาง จอร์แดน ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์จอร์แดน เสน่หา...จอร์แดน | 8 วัน 5 คืน

- ชม เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, ภาพแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม
- ชม เมาท์เนโบ ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ที่เก็บภาพถ่ายสำคัญ ๆ มากมาย 
- ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส
- ชม ประสาทเครัคแห่งครูเสด
- ล่องเรือกระจก
ในทะเลแดง พร้อม บุฟเฟต์บาบีคิวบนเรือ
- ชม ทะเลทรายวาดิรัม
- ชม เมืองเพตรา กิจกรรมขี่ม้า ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ชม โรงละครโรมัน
- ชม ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ชม นครเจอราช หรือเมืองพันเสา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส
- ชม ทะเลสาบเดดซี อิสระลงเล่นน้ำ
- ชม ป้อมปราการกรุงอัมมาน, ชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2, ชม โรงอาบน้ำอัมรา
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพ

  • ฿ 49,999
    4,240  ครั้ง 23-06-2017
    เดือน : มิถุนายน 2560
New product
ทัวร์จอร์แดน มนต์เสน่ห์ จอร์แดน | 8 วัน 5 คืน

- ชม เมืองมาดาบา ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ, ภาพแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเลม
- ชม เมาท์เนโบ ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ที่เก็บภาพถ่ายสำคัญ ๆ มากมาย 
- ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส
- ชม ประสาทเครัคแห่งครูเสด
- ล่องเรือกระจก
ในทะเลแดง พร้อม บุฟเฟต์บาบีคิวบนเรือ
- ชม ทะเลทรายวาดิรัม
- ชม เมืองเพตร้า กิจกรรมขี่ม้า ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ชม โรงละครโรมัน
- ชม ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน ชม นครเจอราช หรือเมืองพันเสา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส
- ชม ทะเลสาบเดดซี อิสระลงเล่นน้ำ
- ชม ป้อมปราการกรุงอัมมาน, ชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2, ชม โรงอาบน้ำอัมรา
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพ

  • ฿ 55,999
    972  ครั้ง 19-06-2017
    เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560