Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์แดน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์ JORDAN (BT-JOD01_RJ) - B | 6 วัน 3 คืน

- ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา
- ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่
- ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา เมืองมรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่
- แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค
- สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้
- ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา
- ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL
- พิเศษพักโรงแรม ระด้บ 5 ดาว
- ฟรี!! Wifi on Bus

  • ฿ 57,900
    440  ครั้ง 13-09-2018
    เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561