Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์แดน ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์...JORDAN (BT-AMM01_RJ) | 6 วัน 5 คืน

- ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา
- ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่
- ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค
- สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้
- ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา
- ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL
- นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม

  • ฿ 49,900
    365  ครั้ง 2018-12-25
    เดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562