Sun Smile Holidays
เส้นทาง ลาว ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง (GO1VTE-FD002) | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
- ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
- ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
- ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
- นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
- ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
- ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น

 • ฿ 13,888
  527  ครั้ง 2018-12-13
  เดือน : มกราคม - เมษายน 2562
New product
ทัวร์ลาว เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง (GO1LPQ-PG002) | 3 วัน 2 คืน

- ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
- ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
- ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
- ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 

 • ฿ 13,888
  309  ครั้ง 2018-12-13
  เดือน : มกราคม - เมษายน 2562
product
ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง (ฺBT-LAO01_FD) | 3 วัน 2 คืน

- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
- นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
- วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
- ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
- นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
- วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
- เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
- พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
- แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 • ฿ 12,900
  2,152  ครั้ง 2018-12-13
  เดือน : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562
product
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง (BT-LAO02_FD) | 3 วัน 2 คืน

- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ 
- นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  
- วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
- ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
- ชมเมืองมรดกโลก นมัสการ หอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
- กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
- เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ ถนนโรตี
- เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
- พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
- แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

 • ฿ 13,900
  6,856  ครั้ง 2018-12-13
  เดือน : มกราคม 2562