Sun Smile Holidays
เส้นทาง ลาว ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
- ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
- ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
- ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
- นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
- ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
- ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น

 • ฿ 14,888
  1,230  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน 2562
New product
ทัวร์ลาว เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง | 3 วัน 2 คืน

- ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
- ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
- ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
- ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 

 • ฿ 13,888
  771  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562
New product
ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง | 3 วัน 2 คืน

- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
- นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
- วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
- ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
- นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
- วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
- เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
- พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
- แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 • ฿ 13,900
  2,872  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : เมษายน 2562