เส้นทาง ภูฏาน ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์ภูฎาน พาโร ทิมพู ปูนาคา - IA | 5 วัน 4 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดตัมซู ตั้งอยู่บนยอกเขาอาชา
- หมู่บ้านปุนซม เพื่อชมเจดีย์ 3 หลัง
- ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
- ชม ทาชิโชซอง เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู
- ชม วัดชิมิลาคัง
- ชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ ( Memorial Chorten) จิกมี  ดอร์จี  วังชุก
- - ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน
- นมัสการ พระใหญ่ดอเดนมา
ขี่ม้า ขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของ วัดทักซัง
- ชม ดรุกยาล ซอง ป้อมโบราณเก่าแก่อยู่บนยอดเขา
ชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

 • ฿ 47,900
  3,997  ครั้ง 19-10-2017
  เดือน : ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2561
New product
ทัวร์ภูฎาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า พาโร ทิมพู - IA | 4 วัน 3 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดตัมซู ตั้งอยู่บนยอกเขาอาชา
- หมู่บ้านปุนซม เพื่อชมเจดีย์ 3 หลัง
- ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
- ชม ทาชิโชซอง เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู
- ชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ ( Memorial Chorten) จิกมี  ดอร์จี  วังชุก
- นมัสการ พระใหญ่ดอเดนมา
ขี่ม้า ขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของ วัดทักซัง
- ชม ดรุกยาล ซอง ป้อมโบราณเก่าแก่อยู่บนยอดเขา
ชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

 • ฿ 43,900
  3,962  ครั้ง 19-10-2017
  เดือน : ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2561
product
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า (PBH-B3002) - G | 5 วัน 4 คืน

- ชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวง
- ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก
- ชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาน
- ชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง
- ชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำ เมืองพูนาคา
- ชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang)
ชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติทาคิน
วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร  “ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
- ชม ตาชิโชซ่ง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู

 • ฿ 51,900
  3,983  ครั้ง 30-09-2017
  เดือน : ธันวาคม 2560