เส้นทาง ภูฏาน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า (PBH-B3002) - G | 5 วัน 4 คืน

- ชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการและวิหารหลวง
- ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน ทุกท่านสามารถถ่ายรูปทำแสตมป์ที่ระลึก
- ชม National Memorial Chorten อนุสรณ์สถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาน
- ชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง
- ชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำ เมืองพูนาคา
- ชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang)
ชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติทาคิน
วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร  “ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
- ชม ตาชิโชซ่ง มหาปราการแห่งศานาและวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู

  • ฿ 51,900
    1,777  ครั้ง 15-09-2017
    เดือน : ธันวาคม 2560