Sun Smile Holidays
เส้นทาง ภูฏาน ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS IN BHUTAN (BT-PBH5D-B3) | 5 วัน 3 คืน

- พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
- ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
- ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
 

  • ฿ 53,900
    31  ครั้ง 2019-01-15
    เดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562