เส้นทาง ภูฏาน ทั้งหมด 2 รายการ
Hot product
ทัวร์ภูฎาน พาโร ทิมพู ปูนาคา - IA | 5 วัน 4 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดตัมซู ตั้งอยู่บนยอกเขาอาชา
- หมู่บ้านปุนซม เพื่อชมเจดีย์ 3 หลัง
- ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
- ชม ทาชิโชซอง เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู
- ชม วัดชิมิลาคัง
- ชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ ( Memorial Chorten) จิกมี  ดอร์จี  วังชุก
- - ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน
- นมัสการ พระใหญ่ดอเดนมา
ขี่ม้า ขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของ วัดทักซัง
- ชม ดรุกยาล ซอง ป้อมโบราณเก่าแก่อยู่บนยอดเขา
ชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

  • ฿ 47,900
    4,361  ครั้ง 29-01-2018
    เดือน : กุมภาพันธ์ 2561
product
ทัวร์ภูฎาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า พาโร ทิมพู - IA | 4 วัน 3 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
วัดตัมซู ตั้งอยู่บนยอกเขาอาชา
- หมู่บ้านปุนซม เพื่อชมเจดีย์ 3 หลัง
- ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
- ชม ทาชิโชซอง เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู
- ชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ ( Memorial Chorten) จิกมี  ดอร์จี  วังชุก
- นมัสการ พระใหญ่ดอเดนมา
ขี่ม้า ขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของ วัดทักซัง
- ชม ดรุกยาล ซอง ป้อมโบราณเก่าแก่อยู่บนยอดเขา
ชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

  • ฿ 43,900
    4,328  ครั้ง 29-01-2018
    เดือน : กุมภาพันธ์ 2561