เส้นทาง มาเลเซีย ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์มาเลเซีย Malaysia So Cheap plus (OD) - SP | 3 วัน 2 คืน

- ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
- เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street
- สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ + ช็อปปิ้ง BUKIT BINTANG
- ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
- สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก

  • ฿ 8,999
    204  ครั้ง 17-07-2017
    เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2560