Sun Smile Holidays
เส้นทาง มาเลเซีย ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์มาเลเซีย ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (GO1KUL-MH003) | 3 วัน 2 คืน

- นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
- ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
- ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
- ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
- ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
- KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ  
- อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet

  • ฿ 8,888
    976  ครั้ง 2019-01-18
    เดือน : กุมภาพันธ์ - มิถุนาย 2562