Sun Smile Holidays
เส้นทาง มาเลเซีย ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์มาเลเซีย ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ (GO1KUL-MH003) | 3 วัน 2 คืน

- นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
- ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
- ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
- ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
- ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
- KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ  
- อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet

  • ฿ 8,888
    497  ครั้ง 2018-12-17
    เดือน : มกราคม - มิถุนายน 2562
product
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia (SL+OD) | 4 วัน 3 คืน

- ชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์
- ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย
- ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า
- คาเมร่อนไฮแลนด์
สถานตากอากาศที่ขึ้นของมาเลเซีย
- ชม น้ำตกเลคอิสกันดา
- ชม ตลาดเช้า แวะซื้อของพื้นเมืองผลไม้ สดๆ
- นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู
- กรุงกัวลาลัมเปอร์
ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย

  • ฿ 10,999
    1,294  ครั้ง 2018-12-13
    เดือน : ธันวาคม 2561