เส้นทาง มาเลเซีย ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์มาเลเซีย สบาย...สบาย (GT-KUL MH02) - ST | 3 วัน 2 คืน

- ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
- ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
- ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
- ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
- ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก 
- ชมโรงงานช็อคโกแลต

  • ฿ 9,999
    4,707  ครั้ง 23-04-2018
    เดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561