Sun Smile Holidays
เส้นทาง เนปาล ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย (GO2KTM-TG001) - G | 5 วัน 4 คืน

- ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
- ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
- ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา 
- บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว

  • ฿ 35,900
    352  ครั้ง 14-06-2018
    เดือน : ธันวาคม 2561