Sun Smile Holidays
เส้นทาง เนปาล ทั้งหมด 1 รายการ
product
เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา | 5 วัน 4 คืน

- ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
- ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
- ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา
- พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ
- ** Option เสริม พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้น Annapurna Base camp และ นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดยอดเขาเอเวอเรสต์ **

  • ฿ 35,888
    713  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562