Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย | 8 วัน 5 คืน

- เที่ยวจอร์เจีย – อาร์เมเนีย ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานกว่าสองพันปี
- นั่งรถ 4WD  เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ 
- ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
- ชมวิหารคอร์วิราพ โบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย
- พิเศษ!! พักบนเทือกเขาคาซเบกี้     
 

  • ฿ 54,900
    206  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
Hot product
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA | 6 วัน 4 คืน

- เยี่ยมชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา
- ชม ป้อมนาริกาลา 
- ชม สะพานแห่งสันติภาพ 
- ชมความงามของ วิหารจวารี 
- ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
- ชม โบสถ์เกอร์เกติ, Bodbe Monastery และ Velistsikhe Villages
- ช้อปปิ้งที่ Chardin Street
- ชิมไวน์ Numisi Wine Museum
- ทำขนมหวานท้องถิ่น Churchkhela 

  • ฿ 36,555
    2,502  ครั้ง 2019-03-22
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562