Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA | 6 วัน 4 คืน

- เยี่ยมชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา
- ชม ป้อมนาริกาลา 
- ชม สะพานแห่งสันติภาพ 
- ชมความงามของ วิหารจวารี 
- ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
- ชม โบสถ์เกอร์เกติ, Bodbe Monastery และ Velistsikhe Villages
- ช้อปปิ้งที่ Chardin Street
- ชิมไวน์ Numisi Wine Museum
- ทำขนมหวานท้องถิ่น Churchkhela 

  • ฿ 36,555
    190  ครั้ง 2019-01-10
    เดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2562