Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 2 รายการ
Best Seller product
ทัวร์จอร์เจีย Unseen Georgia Kazakhstan | 8 วัน 6 คืน

- เยี่ยมชม วังของเจ้าชาย Alexander Chavchavadze
- ชม คอนแวนต์โบดเบ สำนักนางชีที่สำคัญที่สุดของจอร์เจีย
- ชม ป้อมอันนานูรี เป็นป้อมปราการที่เก่าแก่
- นั่งรถจิ๊บเพื่อทำการขึ้นไปยัง วิหารเกร์เกตี ทรินิตี
- ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
- ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี
- ชม จัตุรัสอิสระภาพ, สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถ์เซ็นคอฟ
- จุดชมวิวค๊อกโตเบ
นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

  • ฿ 56,900
    643  ครั้ง 31-08-2018
    เดือน : ตุลาคม 2561
product
ทัวร์จอร์เจีย คาซัคสถาน | 8 วัน 5 คืน

- ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์
- ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน
- ชม อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้
- ชม อุพลิสซิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่
- ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลิน
- ชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก
- ชม โบสถ์เมเคตี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา
- ชม ป้อมปราการนาริกาลา สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
- ชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

  • ฿ 52,927
    3,461  ครั้ง 27-08-2018
    เดือน : ตุลาคม 2561