Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST GEORGIA KAZAKHSTAN (SMGG01_KC) | 8 วัน 6 คืน

- เยี่ยมชม วังของเจ้าชาย Alexander Chavchavadze
- ชม คอนแวนต์โบดเบ สำนักนางชีที่สำคัญที่สุดของจอร์เจีย
- ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
- ชม สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ
- จุดชมวิวค๊อกโตเบ
นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

  • ฿ 59,900
    299  ครั้ง 06-11-2018
    เดือน : ธันวาคม 2561