เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย คาซัคสถาน | 8 วัน 5 คืน

- ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์
- ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน
- ชม อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้
- ชม อุพลิสซิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่
- ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลิน
- ชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก
- ชม โบสถ์เมเคตี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา
- ชม ป้อมปราการนาริกาลา สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
- ชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

  • ฿ 52,927
    1,914  ครั้ง 04-04-2018
    เดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561