Sun Smile Holidays
เส้นทาง คาซัคสถาน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์คาซัคสถาน แกรนด์ คาซัคสถาน | 5 วัน 3 คืน

- ชมดอกไม้ที่ สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค สวนที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ให้ศึกษา
- ชมภาพสลักหิน ทัมกาลี มรดกโลก อายุกว่า 2,000 ปี
- ชมความงามของ ทะเลสาบอิซิค
- อลังการกับภาพความยิ่งใหญ่ของ ชารีน แคนยอน
- ชมความสวยงามของ ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต
- ชมวิว ค๊อกโตเบ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาด้วย เคเบิ้ลคาร์

  • ฿ 49,000
    629  ครั้ง 31-08-2018
    เดือน : ตุลาคม 2561