Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยูเครน ทั้งหมด 2 รายการ
product
ทัวร์ยูเครน EASY UNSEEN UKRAINE - CU | 5 วัน 3 คืน

- ชม อาวุธปลดประจำการ ในสงครามโลกครั้งที่ 2
- มหาวิหารอารามหลวง มรดกโลกของยูเครน
- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ถนน KHRESHCHATYK

  • ฿ 39,900
    385  ครั้ง 2018-11-14
    เดือน : ธันวาคม 2561
product
ทัวร์ยูเครน ยูเครน | 5 วัน 3 คืน

- ชม จัตุรัส MYKHAILIVSKA จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิคเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ
- ชม โบสถ์เซนต์ไมเคิล ที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์
- ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037
- ชม พิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิล เป็นสถานที่ที่สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิต
- ชม มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า
- ชม ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า ภายใต้ชั้นใต้ดินของมหาวิหารเป็นถ้ำ
- ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเคียฟ
- ชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน
- อิสระช้อปปิ้ง ห้างกัลลิเวอร์, ถนนเครเชียติก, ห้าง GLOBUS

  • ฿ 39,900
    1,905  ครั้ง 2018-11-14
    เดือน : ธันวาคม 2561