Sun Smile Holidays
เส้นทาง ฟิลิปปินส์ ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์ฟิลิปปินส์ Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล | 5 วัน 2 คืน

- เที่ยว เกาะโบโฮล ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
- เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู
- พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์
- อิสระเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกโปรแกรมเสริมตามความต้องการ
 

  • ฿ 15,888
    1,017  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562