Sun Smile Holidays
เส้นทาง อียิปต์ ทั้งหมด 2 รายการ
product
ทัวร์อียิปต์ GRAND EGYPT NILE CRUISE | 8 วัน 5 คืน

- เมืองเมมฟิส  และ  ซัคคาร่า  
- เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 
- ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ ที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรม
- ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้
- ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” 
 

  • ฿ 58,999
    598  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : เมษายน 2562
product
ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT | 6 วัน 3 คืน

ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ 
กีซ่า – สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า 
ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา
อเล็กซานเดรีย / เมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา 
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 

  • ฿ 38,999
    498  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : เมษายน 2562