Sun Smile Holidays
เส้นทาง อียิปต์ ทั้งหมด 1 รายการ
Hot product
ทัวร์อียิปต์ Great Of Egypt (GO3CAI-MS002) - G | 6 วัน 3 คืน

- ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
- ชม
หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 
- ชม ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส

- ชม ห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ 
- ชม การแสดงพื้นเมืองอียิปต์โบราณ 

  • ฿ 39,900
    529  ครั้ง 18-10-2018
    เดือน : ธันวาคม 2561