เส้นทาง ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 1 รายการ
New product
testtttt โปรแกรมศึกษาดูงาน | 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ– เมืองทาคายาม่า-เกียวโต - ฟาร์มผลไม้ - คิงคะคุจิ –ดูงาน Suntory Beer-อะราชิยามะ – ป่าไผ่ - เมืองนารา –วัดโทไดจิ – โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-เมืองโกเบ - โรงงานผลิตเหล้าสาเก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ– เมืองทาคายาม่า-เกียวโต - ฟาร์มผลไม้ - คิงคะคุจิ –ดูงาน Suntory Beer-อะราชิยามะ – ป่าไผ่ - เมืองนารา –วัดโทไดจิ – โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-เมืองโกเบ - โรงงานผลิตเหล้าสาเก หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ– เมืองทาคายาม่า-เกียวโต - ฟาร์มผลไม้ - คิงคะคุจิ –ดูงาน Suntory Beer-อะราชิยามะ – ป่าไผ่ - เมืองนารา –วัดโทไดจิ – โอซาก้า–ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-เมืองโกเบ - โรงงานผลิตเหล้าสาเก

  • ฿ 15,000
    223  ครั้ง 07-08-2018
    เดือน : ธันวาคม 2561